1. naloga
Katera števila so s črkami označena na številski premici? Zapiši jih brez odvečnih ničel.

01-desetine.png
A =      B =      C=      D =
02-desetine.png
A =      B =      C=      D =