2. naloga
Katera števila so s črkami označena na številski premici? Zapiši jih brez odvečnih ničel.

03-desetine.png
A =      B =      C=      D =
04-desetine.png
A =      B =      C=      D =