3. naloga
Katera števila so s črkami označena na številski premici? Zapiši jih brez odvečnih ničel.

05-desetine.png
A =      B =      C=      D =
06-desetine.png
A =      B =      C=      D =