4. naloga
Katera števila so s črkami označena na številski premici? Zapiši jih brez odvečnih ničel.

07-stotine.png
A =      B =      C=      D =
08-stotine.png
A =      B =      C=      D =