5. naloga
Katera števila so s črkami označena na številski premici? Zapiši jih brez odvečnih ničel.

09-stotine.png
A =      B =      C=      D =
10-stotine.png
A =      B =      C=      D =