6. naloga
Katera števila so s črkami označena na številski premici? Zapiši jih brez odvečnih ničel.

11-stotine.png
A =      B =      C=      D =
12-stotine.png
A =      B =      C=      D =