1. naloga
Primeraj števila po velikosti. Izberi ustrezni znak <, > ali =.

5,6 2,6
3,8 3,9
74,01 73,02
10,89 10,90
12,3 13,3
17,5 18,01
16,8 16,80
11,03 11,3
10,77 10,7
45,7 46,07

99,8 99,9
7,9 0,79
0,25 0,025
6,84 6,8
32,06 32,6
6,83 6,7
5,61 5,6
2,3 2,2
0,99 1,09
15,3 15,33