2. naloga
Primeraj števila po velikosti. Izberi ustrezni znak <, > ali =.

0,25 0,11
5,22 5,3
9,408 9,906
0,54 0,459
12,31 12,4
4,01 4
7,113 7,1130
8,28 8,8
4,71 4,82
17,25 17,3

1,69 1,7
0,18 0,019
6,724 6,783
123,09 25,489
0,0475 0,0479
5,11 5,2
61,4 61,39
61,04 61,39
20,2 2,02
0,005 0,05