3. naloga
Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
3,94,245,12,7
< < < <
0,650,50,70,060,07
< < < <
8,32415,38,328,715,256
< < < <
0,0830,260,40,040,9
< < < <