4. naloga
Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim.
0,4320,540,520,5270,436
< < < <
712,4712,5371,2471712
< < < <
1,331,0331,30031,3031,333
< < < <
22,0422,422,004220,422,44
< < < <