1. naloga
Izračunaj.

0,3 + 0,1 =

0,8 + 0,5 =

2,2 + 1,8 =

5 + 0,4 =

0,5 + 0,4 =

3,7 + 6 =

3,7 + 0,6 =

2,3 + 0,03 =

0,23 + 0,03 =

0,23 + 0,031 =