2. naloga
Izračunaj.

6,8 + 12,4 =

3,2 + 0,09 =

3,34 + 0,8 =

0,0888 + 0,8 =

1,56 + 1,6 =

22,4 + 1,23 =

0,07 + 0,0851 =

0,345 + 0,53 =

4,8 + 0,77 =

2,5 + 1,83 =