3. naloga
Izračunaj.

0,8 - 0,5 =

1,9 - 0,5 =

2,5 - 0,5 =

10,8 - 2,8 =

1,5 - 1 =

0,12 - 0,05 =

3,7 - 0,6 =

1,8 - 0,9 =

1,2 - 0,7 =

5,4 - 0,9 =