6. naloga
Izračunaj.

0,3 . 0,8 =

0,7 . 0,7 =

0,9 . 0,4 =

0,05 . 0,3 =

0,1 . 0,1 =

5 . 0,7 =

0,9 . 3 =

1,1 . 0,4 =

2,5 . 4 =

3 . 0,12 =