1. naloga
Izračunaj.

2 + 0,2 =
5 + 0,4 =
11 + 0,7 =
1,7 + 5 =
6 + 1,6 =
3,8 + 7 =
22,2 + 4 =

0,3 + 0,5 =
1,4 + 3,1 =
0,12 + 0,13 =
1,6 + 1,2 =
10,8 + 0,1 =
3,52 + 0,14 =
6,4 + 13,2 =