2. naloga
Izračunaj.

1,5 + 0,8 =
0,7 + 3,6 =
11,4 + 0,8 =
6,3 + 8,8 =
0,15 + 0,18 =
25,7 + 0,6 =
0,44 + 0,39 =

3,17 + 2,09 =
0,22 + 3,47 =
16 + 0,65 =
2,6 + 5,6 =
10,6 + 10,3 =
0,6 + 16,9 =
0,15 + 15,16 =