3. naloga
Izračunaj.

9,1 + 0,1 =
9,1 + 0,01 =
9,1 + 0,001 =
9 + 0,01 =
1,02 + 3 =
1,02 + 0,3 =
1,02 + 0,03 =

2,1 + 0,02 =
0,03 + 1,4 =
5,02 + 3,1 =
9,66 + 0,3 =
1,005 + 0,12 =
3,14 + 1,8 =
0,02 + 1,103 =