4. naloga
Izračunaj.

1,9 + 0,02 =
1,9 + 0,2 =
1,9 + 0,22 =
6,03 + 1,78 =
0,59 + 0,01 =
1,25 + 1,25 =
1,055 + 0,15 =

0,99 + 0,1 =
0,01 + 0,99 =
2,09 + 2,9 =
6,28 + 3,04 =
0,04 + 5,09 =
17,65 + 0,66 =
0,253 + 0,008 =