5. naloga
Izračunaj.

6 + = 11,5
+ 0,02 = 0,62
+ 0,5 = 1,506
+ 2,13 = 2,17
2,3 + = 4,1
5 + = 5,02
+ 2,58 = 2,68

+ 0,01 = 3
3,099 + = 3,199
0,01 + = 1,109
5,16 + = 5,2
+ 3,3 = 4,1
10,66 + = 11
0,123 + = 0,173