1. naloga
Dana decimalna števila zaokroži na celote.


Decimalno število Na celoto
7,3
9,367
2,94
1,1583
8,4
1,66
5,5
5,1
0,1633
0,501