8. naloga
Zaokroži dana decimalna števila.


Decimalno število Rešitev
Zaokroži na celo število. 1,711
Zaokroži na stotine. 9,699
Zaokroži na 1 decimalko. 7,5836
Zaokroži na desetine. 6,8267
Zaokroži na desetine. 0,97
Zaokroži na celo število. 3,297
Zaokroži na stotine. 2,263
Zaokroži na 2 decimalki. 6,399
Zaokroži na tisočine. 0,5667
Zaokroži na 1 decimalko. 6,0612