Matematika 1.-5.

Dodatni pouk - igre s števili

matematika

Magični kvadrat

Prazna polja zapolni s takimi števili, da bo vsota števil v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu enaka številu nad klobukom. Novo igro dobiš s klikom na rumen krogec pod klobukom.


matematika

Latinski kvadrat

Zapolni vsa prazna polja. Števila se v nobeni vrstici ali stolpcu ne smejo ponavljati.

matematika

Magični trikotnik

Dana števila razporedi tako, da bo vsota števil na vseh stranicah enaka številu levo zgoraj. Klikni puščici, da dobiš novo nalogo.

matematika

Razporedi števila

Klikni besedo Begin, nato dana števila razvrsti v prazne kroge, tako da bo vsota vseh števil v vseh linijah enaka številu zapisanem na dnu ekrana.

matematika

Sudoku

Če klikneš na gumb OPTIONS laho izbiraš velikost sudokuja (4x4, 6x6 ali 9x9), težavnost (3 stopnje) in s čim bo pokrit (številke, črke, simboli). Če imaš težave, klikni gumb HINT za namig.

matematika

Matematična uganka

1. vaja,   2. vaja

Klikni število, ki nadomesti vprašaj. Novo nalogo dobiš, če klikneš na puščici.

matematika

Poišči vse možne povezave

Poišči vse povezave med danimi števili (npr. 3 in 12). Klikni na gumb z oznako x4, nato pa klikni na število 3 in potem še na 12. Števili sta povezani, ker je 3x4=12. V desnem zgornjem kotu imaš zapisano, koliko je vseh povezav in koliko si jih ti našel.

matematika

Kakuro

V bela polja vpiši števila med 1 in 9 tako, da je število v sivem polju enako vsoti vseh vpisanih števil v belih poljih pod oz. desno od sivega polja. V zaporednih belih poljih se števila ne smejo ponavljati. Na dnu mreže izberi težavnost naloge. Pravilna rešitev se avtomatično zazna. Če naloge ne znaš rešiti, klikni Show solution.