matematika

Igre s števili - logika, razvedrilna matematika

matematika

Sudoku

V mrežo vstavi števila od 1 do 9, tako da vsak stolpec, vsaka vrsta in vsak kvadrat 3x3, vsebuje vseh devet števil. Pod mrežo lahko izbereš različne težavnostne stopnje. Pravilnost svoje rešitve preveriš s klikom na besedo Check

Triki in nasveti za reševanje

matematika

Barvni sudoku

V mrežo vpiši naravna števila od 1 do 5, tako da bodo v vsaki vrstici, v vsakem stolpcu in v kvadratkih iste barve nastopalo vseh 5 števil.

matematika

Latinski kvadrat

V kvadrat vpiši števila od 1 do 4 tako, da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopala vsa 4 števila. Ko imaš kvadrat izpolnjen, se pravilna rešitev avtomatično zazna.

matematika

Skrivnostne številke

Števila razporedi tako, da bo vsota števil po vsaki črti enaka številu, ki je zapisano na zaboju. Klikni gumb Check answer, da vidiš, če je tvoja rešitev pravilna.

matematika

Futošiki

Najprej izberi težavnost igre (Board size, Difficulty). Nato v n x n kvadratkov vpiši začetna naravna števila od 1 do n, tako da bo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopalo vseh n števil ter, da bodo izpolnjene vse relacije večje, manjše. Igra samodejno zazna pravilno rešitev.

matematika

Magični kvadrat

Števila povleci v zelene kvadrate tako, da bodo vsote vsake vrstice, stolpca in diagonale enake. Na voljo imaš 7 stopenj.

matematika

Kakuro

Izpolni bele kvadratke s števili od 1 do 9 tako, da je vsota števil v zaporednih belih kvadratkih po vrsticah in stolpcih enaka številu, ki je zapisano v črnem kvadratku na začetku vrstice (stolpca) nad (pod) diagonalo. Pri tem pa morajo biti vsa števila v posamezni vrstici (stolpcu) različna.