matematika

Igre s števili - logika, razvedrilna matematika

matematika

Sudoku

Če klikneš na gumb OPTIONS laho izbiraš velikost sudokuja (4x4, 6x6 ali 9x9), težavnost (3 stopnje) in s čim bo pokrit (številke, črke, simboli). Če imaš težave, klikni gumb HINT za namig.

matematika

Sudoku

V mrežo vstavi števila od 1 do 9, tako da vsak stolpec, vsaka vrsta in vsak kvadrat 3x3, vsebuje vseh devet števil. Pod mrežo lahko izbereš različne težavnostne stopnje. Pravilnost svoje rešitve preveriš s klikom na besedo Check

Triki in nasveti za reševanje

matematika

Latinski kvadrat

V kvadrat vpiši števila od 1 do 4 tako, da bodo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopala vsa 4 števila. Ko imaš kvadrat izpolnjen, se pravilna rešitev avtomatično zazna.

matematika

Barvni sudoku

V mrežo vpiši naravna števila od 1 do 5, tako da bodo v vsaki vrstici, v vsakem stolpcu in v kvadratkih iste barve nastopalo vseh 5 števil.

matematika

Futošiki

Najprej izberi težavnost igre (Board size, Difficulty). Nato v n x n kvadratkov vpiši začetna naravna števila od 1 do n, tako da bo v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu nastopalo vseh n števil ter, da bodo izpolnjene vse relacije večje, manjše. Igra samodejno zazna pravilno rešitev.

matematika

Magični kvadrat

Prazna polja zapolni s takimi števili, da bo vsota števil v vsaki vrstici in v vsakem stolpcu enaka številu nad klobukom. Novo igro dobiš s klikom na rumen krogec pod klobukom.

matematika

Kakuro

Izpolni bele kvadratke s števili od 1 do 9 tako, da je vsota števil v zaporednih belih kvadratkih po vrsticah in stolpcih enaka številu, ki je zapisano v črnem kvadratku na začetku vrstice (stolpca) nad (pod) diagonalo. Pri tem pa morajo biti vsa števila v posamezni vrstici (stolpcu) različna.


matematika

Razporedi števila

Klikni besedo Begin, nato dana števila razvrsti v prazne kroge, tako da bo vsota vseh števil v vseh linijah enaka številu zapisanem na dnu ekrana.