matematika

Logične igre

matematika

Črno-beli gobelini

V meniju na levi najprej izberi težavnostno stopnjo, nato pa začni z reševanjem. Pravilnost svoje rešitev preveriš s klikom na gumb Pripravljen.

Pravila in primeri

matematika

Shikaku

Območje razdeli na koščke (kvadratke ali pravokotnike) tako, da vsak košček vsebuje natanko eno število. Število pove, koliko malih kvadratkov je v koščku. V meniju na levi najprej izberi težavnostno, nato pa začni z reševanjem. Pravilnost svoje rešitev preveriš s klikom na gumb Done.

matematika

Zanka (Suriza)

Narisati je potrebno črte med pikicami tako, da dobimo eno enostavno sklenjeno zanko. Števke ( 0, 1, 2, 3, 4) nam povejo, koliko črtic jih obdaja. Klikni gumb Pripravljen, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Minolovec

V meniju najprej izberi velikost igralne plošče (board size), nato izberi ali bodo vsa polja zaprta (classic) ali bo nekaj polj že odprtih (opend), na koncu pa določi še težavnostno stopnjo in začni z reševanjem. Igra samodejno zazna, kdaj so vse mine označene.

Pravila in nasveti za reševanje

matematika

Mostovi

V meniju na levi strani najprej izberi težavnostno stopnjo, nato pa začni z reševanjem. Pravilnost svoje rešitev preveriš s klikom na gumb Pripravljen.

Pravila za reševanje

Triki in nasveti za reševanje

matematika

Osvetli

Postaviti moraš toliko žarnic, da so osvetljeni vsi beli kvadratki. Števke v črnih kvadratkih povedo, koliko žarnic jih obdaja. Dve žarnici ne smeta svetiti direktno druga na drugo. V meniju na levi najprej izberi težavnostno, nato pa začni z reševanjem. Pravilnost svoje rešitev preveriš s klikom na gumb Pripravljen.