matematika

Geometrijska telesa

matematika

Površina kocke in kvadra

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Površina in prostornina kocke in kvadra

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Površina in prostornina kocke in kvadra

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Piramida (opis, obrazci)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Geometrijska telesa

Gradivo vsebuje razlage in naloge.

matematika

Prizma (opis, obrazci)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.