matematika

Pitagorov izrek

matematika

Naloge za utrditev zveze med ploščinami kvadratov nad stranicami pravokotnega trikotnika

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Izračunaj na pamet dolžino stranice

1. vaja - učenje,   2. vaja - test

Navodila

matematika

Pitagorov izrek

1. vaja - zapiši,   2. vaja - dopolni

Navodila za gradivo