matematika

Koreni

matematika

Kvadratni koreni

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Pravila za računanje s kvadratnimi koreni

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Delno koreni

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Zbirka nalog o potencah in korenih

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Racionalizacija ulomka

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.