matematika

Potence

matematika

Enakovredni izrazi

Klikni na tisti izraz v spodnji vrsti, ki je enakovreden izrazu v zgornji vrsti. Pravilnost svojega odgovora preveri tako, da klikneš gumb OK.

matematika

Izračunaj vrednost potence

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Izračunaj vrednost potence (za 8. r.)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Izračunaj vrednost potenc (za 8. r.)

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Izračunaj (za 8. r.)

Najprej zapiši osnovno, nato pa še eksponent. Klikni gumb OK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Potence z enako osnovo (za 8. r.)

Najprej zapiši osnovno, nato pa še eksponent. Klikni gumb OK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Izrazi s potencami (za 8. r.)

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Potenciraj potence (za 8. r.)

Najprej zapiši osnovno, nato pa še eksponent. Klikni gumb OK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Potenciraj (za 8. r.)

Najprej zapiši osnovno, nato pa še eksponent. Klikni gumb OK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Potence z enakim eksponentom (za 8. r.)

Najprej zapiši osnovno, nato pa še eksponent. Klikni gumb OK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Obsežna zbirka nalog o potencah (za 8. r.)

1. vaja - lažja,   2. vaja - težja

Navodila

matematika

Poenostavi (za 8. r.)

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da napake popraviš.

matematika

Potence z osnovo 10 (za 8. r.)

Najprej zapiši osnovno, nato pa še eksponent. Klikni gumb OK, da preveriš pravilnost rešitve.