Oceni velikost kota

Navodila

Klikni na krog, da se krak začne premikati. Ko oceniš, da je velikost kota tolikšna, kot je zapisano, ponovno kliki na krog.


Pod modrim besedilom se bo izpisala dejanska velikost kota in število točk, ki si jih osvojil.
Gradivo ima štiri stopnje. Do njih dostopaš s pomočjo drsnika, ki je pod besedo level.

Round=Število ocenjenih kotov

Score=Število osvojenih točk

Average=Povprečno število točk