Linerana funkcija - zbirka nalog

Gradivo vsebuje 12 nalog. Najprej reši prvo nalogo in nato klikni gumb Preveri, da vidiš, če so tvoji odgovori pravilni.
Nepravilne odgovore popravi in ponovno preveri njihovo pravilnost. Na enak način reši še vse preostale naloge.
Če imaš pri reševanju težave, uporabi gumb Pomoč. V primeru uporabe pomoči izgubljaš točke.