3. naloga
Dopolni, da dobiš pravilne trditve.
Dane so funkcije:
A: f(x) = 2x + 1         B: f(x) = 2         C: f(x) = x2 +1         D: f(x) = - x

Graf funkcije, ki je označena s črko , ni premica.
Graf funkcije, ki je označena s črko , je premica, ki poteka skozi koordinatno izhodišče.
Graf funkcije, ki je označena s črko , je premica, ki je vzporedna abscisni osi.
Graf funkcije, ki je označena s črko , je premica, ki poteka skozi točko N(0,1).
Konstantna funkcija je označena s črko .
Funkcija premega sorazmerja je označena s črko .