4. naloga
V okvirček zapiši D, če sta dani premici vzporedni, sicer zapiši N.
y = 3x - 7   in   y = 4x + 7
y = 3x - 7   in   y = 3x + 5
y = 3x - 7   in   y = 3
y = 3x - 7   in   y = 3x
y = 3x - 7   in   y = - 7
y = 3x - 7   in   y = - 3x