5. naloga
V okvirček zapiši D, če dana premica poteka skozi koordinatno izhodišče, sicer zapiši N.
y = 2x +4
y = x +1
y = x
y = - 2x
y =x - 2
y = 2