6. naloga
V kateri točki premica seka ordinatno os? Zapiši koordinati.
y = 2x + 4N (, )
y = - 3x + 6N (, )
y = x - 2N (, )
y = 3xN (, )
y = 6N (, )
y = - xN (, )
y = - 8x - 3N (, )