8. naloga
Zapiši manjkajoče koordinate točk.
Točke A, B in C ležijo na premici
y = x + 2
A (4, )
B (-1, )
C (, 0)
Točke D, E in F ležijo na premici
y = - 3x + 1
D (2, )
E (-2, )
F (, 1)
Točke G, H in J ležijo na premici
y = - 2x
G (3, )
H (, 2)
J (0, )
Točke P, R in S ležijo na premici
y = 4
P (3, )
R (-1, )
S (-2, )