9. naloga
Zapiši manjkajoče podatke.
graf1.pngPresečišče grafa funkcije z abcisno osjo je označeno s točko , z ordinatno osjo pa s točko .

Odčitaj z grafa:
f(3) =
f(0) =
f(-4) =

Točke A, B in C ležijo na grafu:
A (1, )
B (, 1)
C (, -3)