Matematika 1.-5.

Računam do 5 - mešane naloge

matematika

Nahrani kužka

Zapiši rešitev (uporabi pravo tipkovnico ali tisto na zaslonu) in pritisni tipko Enter. Z vsakim pravilnim odgovorom bo kuža bližje kosti...