Matematika 1.-5.

Seštevanje do 5

matematika

S pomočjo slik seštevam
do 5

Poišči vsoto, nato pa sestavi sliko.

matematika

Koliko zvezdic lahko osvojiš?

Označi pravilni odgovor in preveri, koliko zvezdic lahko osvojiš.

seštevanje do 5

Lačne gosenice - seštevanje 2 ali 3 števil

Gosenice so lačne, a tudi zelo izbirčne. Ugotovi, s katerimi listi jih lahko nahraniš. Pri ponovnem reševanju se naloge spremenijo.

matematika do 5

Pobarvaj raco

Če rezultat preneseš na ustrezen račun, se bo del race obarval.

matematika

Seštevam do 5

Poišči pare in sestavi sliko.

matematika

Seštevam do 5

Poišči pare, odkrij slike in preveri, koliko točk si osvojil.

matematika

Zapiši vsoto

Poišči pare in sestavi sliko.

seštevanje do 5

Konjska dirka

Preveri, kako hiter je tvoj konj. Igraš lahko proti računaniku (levi gumb) ali proti prijatelju (desni gumb).

seštevanje do 5

Dopolni do ...

Najprej izberi prvo ali drugo možnost, nato pa preveri, koliko pravilnih odgovorov lahko zbereš.

seštevanje do 5

Sestavi račun seštevanja

Sestavi račun seštevanja, ki ga prikazuje slika. Na koncu lahko preveriš, koliko poskusov je bilo potrebnih, da si vse naloge rešil pravilno.

seštevanje do 5

Sestavi račun

Najprej označi eno od števil od 2 do 5, ter izberi velikost mreže. Nato sestavi račune in odkrij sliko.

seštevanje do 5

Manjkajoči člen

Najprej označi števila od 2 do 5 (imeti morajo temno sivo podlago), nato pa se loti reševanja naloge in odkrij sliko.