Matematika 1.-5.

Odštevanje do 10 - manjkajoči člen

matematika

Manjkajoči člen

Klikni rdeči gumb s številom 10, nato pa preveri, koliko računov lahko rešiš v 2 minutah. Rešitev označiš s klikom na število in nato klikneš še gumb CHECK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Poišči odštevanec

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Sestavi račune

Klikni na vijolični gumb in nato še gumb s številom 10. Preveri, koliko računov lahko sestaviš v 2 minutah. Rešitev označiš s klikom na število in nato klikneš še gumb CHECK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Poišči zmanjševanec

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Odštej in odkrij sliko - zbirka nalog

Izberi vrsto nalog (glej navodila), nato pa v pripravljen okvirček vpiši rezultat in pritisni tipko Enter.

Navodila za izbiro vrste nalog in pregled uspešnosti

matematika

Neznani člen

Najprej izberi, koliko časa boš reševal naloge, nato pa klikni gumb Start. Označi odgovor in če je tvoja rešitev pravilna, dobiš nov račun.

matematika

Poišči manjkajoči člen

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.