Matematika 1.-5.

Odštevanje do 10 - manjkajoči člen

matematika

Manjkajoči člen

Klikni rdeči gumb s številom 10, nato pa preveri, koliko računov lahko rešiš v 2 minutah. Rešitev označiš s klikom na število in nato klikneš še gumb CHECK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Poišči odštevanec

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Poišči zmanjševanec

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Poišči manjkajoči člen

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.