Matematika 1.-5.

Seštevanje do 10 - manjkajoči člen

matematika

Vpiši manjkajoče člene, da dobiš vsoto 1, 2, 3, 4, 5

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Vpiši manjkajoče člene, da dobiš vsoto 6, 7, 8

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Manjkajoči člen

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Vpiši manjkajoče člene, da dobiš vsoto 9 oziroma 10

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Manjkajoči člen - težja naloga

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Manjkajoči člen - težja naloga

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.