Matematika 1.-5.

Deljenje z ostankom

matematika

Izračunaj količnik in zapiši ostanek

Naloga 1,   Naloga 2,
Naloga 3,   Naloga 4,

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Zapiši deljenec

Najprej klikni število, s katerim boš delil, nato pa vpiši prvi možni manjši deljenec (glede na zapisan primer), tako da ne bo ostanka. S tipko Enter preveriš pravilnost rešitve in dobiš novo nalogo.