Matematika 1.-5.

Deljenje z ostankom

matematika

Izračunaj količnik in zapiši ostanek

Naloga 1,   Naloga 2,
Naloga 3,   Naloga 4,

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.