Matematika 1.-5.

Računam do 100 - vse štiri računske operacije

matematika

Poimenovanje členov

1. vaja,  2. vaja

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Veriga števil (+, -, x, :)

Dopolni verigo števil. Na dnu zaslona je zapisano, koliko napak si naredil pri računanju.