Matematika 1.-5.

Odštevanje do 100 - brez prehoda

matematika

Odštevanje desetic
(D-D, D-?, ?-D)

Reši naloge in na koncu preveri, kako uspešen si bil. Med reševanjem te čakajo majhna presenečenja.

matematika

Odštevanje desetic

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Katera desetica manjka?

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

seštevanje

Sestavi sliko

Najprej klikni gumb s kolesoma, izberi možnost "do 100", odstrani kljukico pri možnosti dovoli prehod in klikni znak -. Nato klikni Start in preveri, koliko točk lahko osvojiš v 5 minutah. Za novo nalogo klikni puščici.

matematika

Odštej enice

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Nahrani kužka

Zapiši rešitev (uporabi pravo tipkovnico ali tisto na zaslonu) in pritisni tipko Enter. Z vsakim pravilnim odgovorom bo kuža bližje kosti...

matematika

Pomagaj živalim do ...

Za ogled gradiva uporabi Internet Explorer ali Google Chrome.

matematika

Odštej in odkrij sliko
DE-E

Zapiši pravilne rešitev in odkrij, kaj se skriva v ozadju.

matematika

Sestavi živali

Klikni gumb s kolesoma, nato pa klikni obseg do 100 in znak plus, da dobiš samo račune odštevanja. S pravilnimi odgovori si prisluži dele živali in jo sestavi.