Matematika 1.-5.

Odštevanje do 100 - s prehodom

odštevanje

Sestavi sliko

Najprej klikni gumb s kolesoma in izberi težavnost nalog. Nato klikni Start in preveri, koliko točk lahko osvojiš v 5 minutah. Za novo nalogo klikni puščici.

matematika

Izračunaj manjkajoči člen

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Manjkajoči člen - desetice

Klikni rdeči gumb z napisom Up to 100 (Tens), nato pa preveri, koliko računov lahko rešiš v 2 minutah. Rešitev označiš s klikom na število in nato klikneš še gumb CHECK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Manjkajoči člen

Klikni rdeči gumb z napisom Up to 100, nato pa preveri, koliko računov lahko rešiš v 2 minutah. Rešitev označiš s klikom na število in nato klikneš še gumb CHECK, da preveriš pravilnost rešitve.

matematika

Odštej in odkrij sliko - zbirka nalog

Izberi vrsto nalog (glej navodila), nato pa v pripravljen okvirček vpiši rezultat in pritisni tipko Enter.

Navodila za izbiro vrste nalog in pregled uspešnosti

matematika

Sestavi račune

Klikni na vijolični gumb in nato še gumb z napisom Up to 100. Preveri, koliko računov lahko sestaviš v 2 minutah. Rešitev označiš s klikom na število in nato klikneš še gumb CHECK, da preveriš pravilnost rešitve.