Matematika 1.-5.

Seštevanje do 100 - brez prehoda

matematika

Seštevanje desetic
(D+D, D+?, ?+D)

Reši naloge in na koncu preveri, kako uspešen si bil. Med reševanjem te čakajo majhna presenečenja.

matematika

Seštej desetici

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Manjkajoča desetica

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Manjkajoči člen

Klikni ustrezno število in če je tvoj odgovor pravilen, dobiš zvezdico. Koliko zvezdic lahko zbereš?

seštevanje do 100

Koliko manjka do naslednje desetice?

Reši račune seštevanja in na ta način pomagaj vesoljčku, da odleti domov. Če se zmotiš, rešitev lahko ponovno zapišeš. Interaktivna vaja vsebuje 30 računov.

matematika

Dopolni do desetice

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Pomagaj živalim do ...

Za ogled gradiva uporabi Google Chrome.

matematika

Seštevanje desetic in enic

Izračunaj vse račune, nato pa klikni gumb Kontrola. Če se podlaga rezultata obarva zeleno, je rešitev pravilna. Gradivo vsebuje 6 strani nalog (klikni na številke desno zgoraj).

matematika

Nahrani kužka

Zapiši rešitev (uporabi pravo tipkovnico ali tisto na zaslonu) in pritisni tipko Enter. Z vsakim pravilnim odgovorom bo kuža bližje kosti...

matematika

Dopolni

Reši nalogo, nato pa klikni sivi gumb. Če se rešitve obarvajo zeleno, so pravilne. Gradivo vsebuje 3 strani nalog (klikni 1-2-3 desno zgoraj).

matematika

Seštevanje

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

seštevanje

Sestavi sliko

Najprej klikni gumb s kolesoma, izberi možnost "do 100" in odstrani kljukico pri možnosti dovoli prehod. Nato klikni Start in preveri, koliko točk lahko osvojiš v 5 minutah. Za novo nalogo klikni puščici.

matematika

Seštej in odkrij sliko
(DE+E)

Zapiši pravilne rešitev in odkrij, kaj se skriva v ozadju.

matematika

Sestavi živali

Klikni gumb s kolesoma, nato pa klikni obseg do 100 in znak minus, da dobiš samo račune seštevanja. S pravilnimi odgovori si prisluži dele živali in jo sestavi.