Matematika 1.-5.

Seštevanje do 100 - s prehodom

seštevanje

Sestavi sliko

Najprej klikni gumb s kolesoma in izberi težavnost nalog. Nato klikni Start in preveri, koliko točk lahko osvojiš v 5 minutah. Za novo nalogo klikni puščici.

odštevanje

Pajek

Najprej klikni gumb s kolesoma in izberi težavnost nalog, nato zapiši manjkajoča števila. Če se pravokotnik obarva zeleno, je tvoja rešitev pravilna, sicer jo popravi.

matematika

Katero število manjka?

Klikni ustrezno število in če je tvoj odgovor pravilen, dobiš zvezdico. Koliko zvezdic lahko zbereš?

matematika

Popiši steno

Vpiši manjkajoča števila. Če se polje obarva zeleno, je tvoja rešitev pravilna.Klikni sivi puščici za novo nalogo.

matematika

Seštej in odkrij sliko - zbirka nalog

Izberi vrsto nalog (glej navodila), nato pa v pripravljen okvirček vpiši rezultat in pritisni tipko Enter.

Navodila za izbiro vrste nalog in pregled uspešnosti

matematika

Seštej 4 števila in odkrij sliko

Reši nalogo in nato klikni gumb Preveri. Če ima prikazana slika napake, vse tvoje rešitve niso pravilne. Popravi jih in ponovno klikni gumb Preveri.