Matematika 1.-5.

Številske predstave do 100

številske predstave do 100

Poznam števila do 100 - zbirka lažjih nalog

Gradivo vsebuje različne naloge za utrjevanje številskih predstav do 100. Uspešnost učencev pri reševanju vidite, če kliknete na kljukico v desnem spodnjem kotu.

matematika

Katero število je večje?

Klikni na večje število. Če je tvoja rešitev pravilna, dobiš zvezdico. Koliko zvezdic lahko zbereš?

matematika

Največje, najmanjše

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Katero število manjka?

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Katero število manjka?

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

številske predstave do 100

Lov na številke - zbirka nalog

Gradivo vsebuje 7 nalog, ki jih učenci lahko rešujejo po vrsti ali pa izberejo samo posamezno nalogo. Nepravilni odgovori bodo pobrisani, učenec pa bo dobil možnost, da jih ponovno reši.

matematika

Razporedi od najmanjšega do največjega

Najprej klikni gumb s kolesoma in izberi stopnjo "do 50" ali "do 100". Za vsak pravilni odgovor dobiš košček slike. Za novo nalogo klikni na puščici.

matematika

Uredi po velikosti

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Povečaj za ..., zmanjšaj za ...

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

številske predstave - stotični kvadrat

Stotični kvadrat

Nekaj števil je pobegnilo iz stotičnega kvadrata. Preveri, če jih znaš razporediti nazaj na prava mesta. Med reševanjem te čaka tudi majhno presenečenje ...

številske predstave - stotični kvadrat

Katera števila manjkajo?

Gradivo vsebuje 7 nalog. Lahko jih rešuješ po vrsti ali pa izbereš le posamezno. Za začetku so naloge lažje, proti koncu pa težje.

matematika

Del stotičnega kvadrata

Vpiši manjkajoča števila, nato pa klikni gumb pod kvadratom. Vse, kar se obarva rdeče, je napačno. Popravi in ponovno klikni gumb. Koliko zvezdic lahko osvojiš?

matematika

Zapiši pravo število

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Poštej kroglice

Klikni število, ki prikazuje, koliko kroglic je narisanih. Za vsak pravilni odgovor dobiš zvezdico. Koliko zvezdic lahko zbereš?

matematika

Poštej kroglice

Klikni število, ki prikazuje, koliko kroglic je narisanih. Za vsak pravilni odgovor dobiš zvezdico. Koliko zvezdic lahko zbereš?

matematika

Katera desetica manjka?

Klikni število, ki manjka v zaporedju. Za vsak pravilni odgovor dobiš zvezdico. Koliko zvezdic lahko zbereš?

matematika

Izberi pravo mesto

Izberi težavnostno stopnjo, reši nalogo in ...