Matematika 1.-5.

Številske predstave do 100

matematika

Preberi število

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Zapiši desetice z besedo

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Zapiši števila z besedo

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Katera števila manjkajo?

Vpiši manjkajoča števila, nato pa klikni modri gumb pod kvadratom. Števila, ki so ostala v okvirčkih, so napačna. Popravi jih. Če želiš novo nalogo, klikni modro puščico.

matematika

Dopolni stotični kvadrat

Najprej izberi težavnost nalog (1-lažje, 2-težje) in nato še možnost 1-100. Števila prenesi na pravo mesto.

matematika

Ognjemet

Klikni gumb GO za začetek igranja in nato izberi možnost 1-100. Opica ti bo povedala, kje v stotičnem kvadratu se skriva ognjemet, ti pa klikni na pravi kvadrat.

matematika

Morski pes in delfin

Klikni število, ki ga prikazujejo kocke. Če je odgovor pravilen, boš videl delfina, če pa ni, pa pride ...