Matematika 1.-5.

Številske predstave do 1000

poznam številado 1000

Poznam števila do 1000 - zbirka nalog

Reši naloge in preveri, kako dobro poznaš številado 1000.

matematika

Števila do 1000 - zbirka nalog

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Morski pes in delfin

Klikni gumb pri 999, ugotovi, katero število prikazujejo kocke in nato klikni ustrezni balonček. Če bo tvoj odgovor pravilen, boš videl delfina, če ne ...

matematika

Bikoborba

Klikni na večje število. Koliko zvezdic lahko zbereš?

urejanje števil do 1000 po velikosti

Razvrsti števila po velikosti

1. vaja (začni z najmanjšim),
2. vaja (začni z največjim)

Klikni gumb Play za začetek. V levem spodnjem kotu imaš zapisano, na katero število moraš najprej klikniti. Preveri, koliko točk lahko zbereš.

matematika

Sestavi število

Klikni gumb v prvem stolpcu, ki ima napis HTO. Sestavi število, ki je napisano na vrhu strani in klikni gumb Check, da preveriš, če je tvoja rešitev pravilna.

matematika

Dopolni razčlenitev

Klikni gumb Play, vpiši odgovor in nato klikni gumb GO. Če dobiš novo nalogo, je bil odgovor pravilen, sicer rešuj ponovno. Časovno omejitev lahko izključiš (settings, klik na off, klik na back).

matematika

Predhodnik, naslednik

Katero število bi moralo biti zapisano namesto vprašaja? Zapiši rešitev, nato pa klikni gumb OK, da preveriš pravilnost.

matematika

Nadaljuj zaporedje

Ugotovi, po kakšnem zaporedju so zapisana števila in nato napiši, katero število sledi. Klikni gumb OK, da preveriš pravilnost svoje rešitve.

matematika

Poišči E, D in S

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Zapiši število

Pri vsakem ponovnem reševanju se naloge spremenijo. Ko končaš, ti računalnik ponudi možnost, da vse napake popraviš.

matematika

Številski trak

Katero število je označeno z rdečo piko? Zapiši ga in nato klikni gumb OK, da vidiš ali je odgovor pravilen.

številski poltrak do 1000

Številski trak

1. vaja (lažja),   2. vaja (težja)

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Številski kvadrat

Klikni eno od števil zapisanih v desnem stolpcu in nato vpiši manjkajoča števila. Če se zmotiš, klikni gumb s črko C. Težje naloge dobiš, če klikneš vprašaj v desenm spodnjem kotu.