Matematika 1.-5.

Računam do 1000 - mešane naloge

matematika

Seštevanje in odštevanje z razdruževanjem

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.

matematika

Enačbe

Po končanem reševanju ti računalnik ponudi možnost, da vse napačno rešene naloge ponovno rešiš.